LT | EN
 
Tiketos klubo taisyklės
 

„Tiketos” klubo taisyklės                                                                                  2013 m. gruodžio 4 d.

SĄVOKOS
Tiketa – UAB „Tiketa“, juridinio asmens kodas 300037717, buveinės adresas Ozo g. 14, LT-08200 Vilnius.
Tiketos klubas (TK) – Tiketos sukurta ir administruojama nuolaidų, ypatingų pasiūlymų bei kitų privilegijų taikymo lojaliems klientams sistema.
Anketa – Tiketos parengta anketa, pateikiama užpildyti asmenims, siekiantiems tapti Tiketos klubo nariais.


I skyrius
NARYSTĖS SĄLYGA
 
1.1 TK nariu gali tapti tik Lietuvos operatoriaus mobiliojo telefono numerį turintis, vyresnis nei 16 metų, tinkamai užpildęs ir pristatęs TK Anketą Tiketos personalui, sumokėjęs mokestį už TK narystę bei gavęs Tiketos patvirtinimą, asmuo.
1.2 Duomenys suvedami į kompiuterinę sistemą ir TK narystė aktyvuojama per šių taisyklių 1.3 punkte nurodytą terminą. Užpildydamas ir pasirašydamas Anketą, TK narys savo valia sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804).
1.3 TK narystės aktyvavimo terminai:
•Pateikus duomenis Tiketos kasose - aktyvuojama iš karto po to, kai Tiketa gauna patvirtinimą apie mokesčio už TK narystę gavimą;
•Kai Anketa pildoma internetu – aktyvuojama iš karto po to, kai Tiketa gauna patvirtinimą iš banko apie mokesčio už TK narystę gavimą;
1.4 TK privilegijos gali būti suteikiamos tik po to, kai tinkamai užpildoma, pateikiama ir patvirtinama registracijos Anketa bei, sumokėjus TK narystės mokestį, Tiketa gauna iš banko patvirtinimą apie minėto mokesčio sumokėjimą.


II skyrius

BENDROSIOS TAISYKLĖS
2.1 TK narystė, priklausomai nuo jos trukmės ir atitinkamai mokesčio dydžio, yra skirstoma į 3 tipus:
1 mėnesio narystė, kaina – 10 Lt/ 2,90 Eur;
3 mėnesių narystė, kaina – 15 Lt/ 4,34 Eur;
12 mėnesių narystė, kaina – 35 Lt/ 10,14 Eur.
2.2 TK veikia ir TK Taisyklės galioja TK nariams perkant bilietus į renginius ar dalyvaujant Tiketos ir/ar Tiketos partnerių skelbiamose akcijose, Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiose Tiketos prekybos vietose, kitose Tiketos ar Tiketos partnerių numatytose vietose, taip pat Tiketos interneto tinklalapyje www.tiketa.lt ar kituose Tiketos, ar Tiketos Partnerių numatytuose tinklalapiuose.
2.3 TK nariu pripažįstamas asmuo, turintis jam priskirtą TK nario numerį (suteikiamas TK nario numeris atitinka registruojantis Anketoje nurodytą mobiliojo telefono numerį ar elektroninį paštą).
2.4 Tiketa pasilieka teisę, pranešus TK nariams telefonu (Anketoje nurodytu telefono numeriu), elektroniniu paštu (Anketoje nurodytu el.pašto adresu) arba paskelbiant interneto tinklapyje www.tiketa.lt , pakeisti TK taisykles ar panaikinti TK.
2.5 Su naryste susiję klausimai sprendžiami susisiekus su Tiketos administracija raštu arba informaciniu numeriu 118 (0,43 €/min., 1,5 Lt/min.). Jei TK narys kreipiasi asmens duomenų saugumo ar kitais klausimais, o Tiketos personalas iš karto negali išspręsti TK nario klausimo, personalas atlieka visus reikiamus veiksmus ir informuoja TK narį, kada jo klausimas gali būti išspręstas.
2.6 Jei TK narys turi klausimų ar pretenzijų, jis gali kreiptis el. paštu: info@tiketa.lt arba informaciniu numeriu 118 (0,43 €/min., 1,5 Lt/min.).


III SKYRIUS
NARYSTĖS NUTRAUKIMAS
3.1 TK narystė yra terminuota: 1 mėnesio, 3 mėnesių arba 12 mėnesių trukmės. Narystė galioja pagal pasirinktą tipą, nuo įsigijimo/aktyvavimo datos.
3.2  Dalyvavimas TK taip pat gali būti nutrauktas TK nariui pateikus raštišką prašymą ar pateikus raštišką atsisakymą leisti naudoti asmens duomenis. Nutraukus dalyvavimą TK, narystė yra automatiškai užblokuojama, sumokėtas narystės mokestis nėra grąžinamas.
3.3 Tiketa pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias taisykles, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Tiketa interneto tinklalapyje www.tiketa.lt. Asmenims rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia šių taisyklių versija.


IV SKYRIUS
TIKETA KLUBO ŽAIDIMO TAISYKLĖS
4.1 Jei Tu esi “Tiketa Klubo” narys ir perki bilietą (-us) į renginį (-ius) - turi galimybę laimėti prizą.
4.2 Jei Tu tampi “Tiketa Klubo” nariu čia pat - turi galimybę laimėti prizą.
4.3 Žaidime gali dalyvauti visi „Tiketa Klubo“ nariai.
4.4 Žaidimas vyksta: Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos Akropoliuose, “Siemens” bei “Cido” arenose ir Lietuvos nacionalinio dramos teatre esančiose “Tiketa” kasose.
4.5 Prizų įteikimas: tušinuką Tau įteiks vietoje, narystė bus priskirta automatiškai, nurodžius reikiamus duomenis kasininkei-konsultantei, o laimėtas bilietas bus atsiųstas nurodytų el.paštu.
4.6 Papildomos informacijos teiraukis kasininkės-konsultantės.


V SKYRIUS
NEMOKAMO ĮĖJIMO Į KREPŠINIO TRANSLIACIJAS SIEMENS ARENOJE TAISYKLĖS
5.1 Į Pasaulio vyrų krepšinio čempionato Lietuvos rinktinės rungtynių tiesiogines transliacijas „Siemens“ arenoje nemokamai gali patekti visi „Tiketa Klubo“ nariai, kurių narystės galioja renginio dieną.
5.2 Jeigu „Tiketa Klubo“ nariu tapai internetu – savo duomenimis prisijunk puslapyje ww.tiketa.lt , skiltyje „Mano bilietai“ atsispausdink „Tiketa Klubo“ bilietą ir su juo nemokamai pateksi į visas Pasaulio vyrų krepšinio čempionato Lietuvos rinktinės rungtynių tiesiogines transliacijas, vyksiančias „Siemens“ arenoje.
5.3 Jeigu „Tiketa Klubo“ nariu tapai kasoje – pateik gautą „Tiketos Klubo“ bilietą „Siemens“ arenoje prie įėjimo ir transliacijas stebėsi nemokamai.
5.4 Jeigu atsitiko taip, kad „Tiketos Klubo“ bilietą, kurį gavai kasoje, Tu pametei - nenusimink, kreipkis adresu info@tiketa.lt, pateik savo duomenis, kuriuos registravai tapdamas „Tiketa Klubo“ nariu, ir Tau atsiųs kvietimą, su kuriuo Tu galėsi nemokamai stebėti visas Pasaulio vyrų krepšinio čempionato Lietuvos rinktinės rungtynių tiesiogines transliacijas.
5.5. Taip pat bus galimybė skenuoti bilietus iš telefono, t.y. Tiketa App pagalba arba tiesiai iš savo el.pašto.
5.6. „Tiketa Klubo“ narystė turi būti galiojanti transliacijų metu.